Skip to content

Türkiye İleri

Türkiye´nin Enerji Notu

  Notumuz: 7/10. Türkiye son zamanda enerji alanında büyük atılımlar yapmış olsa da tüketimimizin çoğunu ithal fosil yakıtlar oluşturuyor. Türkiye’nin enerji tüketimi son yıllarda ekonomik büyüme ve artan nüfus nedeniyle hem dünya hem de Avrupa ortalamasının… Read More »Türkiye´nin Enerji Notu

  Türkiye-İleri Özet Bilgi

   Türkiye-İleri Platformu nedir? Türkiye’nin önünü açacak reformları hayata geçirmek için yeni yetenekleri siyasete kazandıran parti-üstü siyasi organizasyon. Kurulma nedeni Türkiye’nin gençlere ümit veren, siyasi kutuplaşmadan uzak, eğitim odaklı yeni bir siyasi harekete ihtiyacı var. Kurulma… Read More »Türkiye-İleri Özet Bilgi

   Politika Odak Noktalarımız

    İNSANLIĞA IŞIK TUTACAK EĞİTİM SİSTEMİ Dünyadaki eğitim sistemleri 250 senedir ciddi bir reform geçirmemiştir ve çağın çok gerisinde kalmışlardır. Bu yüzden uluslararası testlerin (OECD PISA, 2018) gösterdiği gibi en gelişmiş ülkelerde dahi nüfusun sadece 10%’u… Read More »Politika Odak Noktalarımız

    İyimserlik

     Objektif veriler ve ahlaki sorumluluk iyimser olmayı gerektiriyor. Ülkemizin son dönemde karşılaştığı zorluklar ve felaketler halkımızı karamsarlaştırdı. Bir yandan ekonomi sorunlar, adalet, saygı ve düzen eksikliği, öte yandan bu sorunlara çözüm bulmakta zorlanan siyasi sınıf,… Read More »İyimserlik