Skip to content

Açık Pozisyonlar

Öne çıkanlar

Bütün Açık Pozisyonlar: Türkiye’nin geleceğine katkı sağlama olanakları

Haftada 3-4 saatten başlayarak gönüllü olarak çalışabilirsiniz.

Yeni üye kazandırma ve iş birlikleri yöneticisi

İş kapsamı: Türkiye-İlerinin yeni üyelere ulaşması için etkinlik ve iş birlikleri yapma

Aradığımız: Motivasyon ve ikna kabiliyetleri yüksek, iletişim deneyimli kişiler

Sosyal medya, iletişim veya pazarlama

İş kapsamı: sosyal medya içerik ve reklam üretme, üyelerin sorularını cevaplama, katkı yapmaya motive etme, üye etkinlikleri düzenleme

Aradığımız: Alanda tecrübeli, insanlarla iletişim kurmayı seven, pozitif enerjiye sahip insanlar

Araştırmacı

İş kapsamı: Türkiye’nin durumu ve reform fikirleri hakkında özet bilgi hazırlama (eğitim, ekonomi, güvenlik, teknoloji, aile, sağlık, adalet…)

Aradığımız: Araştırma tecrübeli (akademisyen ve benzeri), bilgilerin doğruluğunu analiz etme yeteneğine sahip kişiler

Diğer uzman pozisyonları

Aradığımız: İnsan kaynakları, Video/Foto/Animasyon, Bürokratlar, Yazılımcılar, Yöneticiler