Skip to content

Üye olarak katkı sağlama olanakları

Sosyal medyada paylaş

Postlarımızı paylaşarak daha çok insana ulaşmalarını sağlıyoruz.

Finansal destek: bağış yap

Dernek Bağışları sayesinde platform çalışmalarımızı finanse ediyoruz.

Açık Pozisyonları doldur

Gönüllü çalışanlar önemli görevler üstlenerek bizi ileriye götürüyorlar

Türkiye-İleri Platformuna yeni üye kazandırmak

ilkelerimizi paylaşanların üye olmasını sağlamaya katkıda bulunabilirsin.

Uzmanları Türkiye-İleri Platformuna davet etme

Türkiye-İleri Platformuna katkıda bulunabilecek, özel deneyim/yetkinlik sahibi insanların tespit edince veri bankamıza ekle.

Politika uzmanları

Yeni politikaların geliştirmesine katkı sağlayacak, konu uzmanları: Eğitim, Adalet, Güvenlik, Ekonomi, Ticaret, Inovasyon, Tarım, Enerji, çalışma hayatı, yerel yönetim, sağlık, ulaşım, siyaset uzmanları arıyoruz.

İletişim ve Yazılım Uzmanları

İletişim ve yazılım uzmanları: Video edit, grafik uzmanı, fotoğraf, sosyal medya içerik üreticisi, PR, yazılımcı arıyoruz.

Örnek politika veri tabanı oluşturma

Başka ülkelerde başarıyla uygulanmış ya da uygulanması planlanan politikaları veri tabanımıza ekliyoruz.