Skip to content

İNSANLIĞA IŞIK TUTACAK EĞİTİM SİSTEMİ

Dünyadaki eğitim sistemleri 250 senedir ciddi bir reform geçirmemiştir ve çağın çok gerisinde kalmışlardır. Bu yüzden uluslararası testlerin (OECD PISA, 2018) gösterdiği gibi en gelişmiş ülkelerde dahi nüfusun sadece 10%’u temel yetkinlikleri kazanabilmiştir.  

Amacımız bu geri kalmış eğitim sistemini temelinden değiştirip insanları 21. Yüzyılın gerektirdiği şekilde eğitecek hale getirmektir.  Türkiye bu yeni eğitim sistemine geçen ilk ülke olup bu alandaki başarısıyla diğer ülkelere ilham kaynağı olacaktır.

Müfredat küçülecek, temel yetkinliklere yoğunlaşılacak

Zorunlu müfredat çok küçülecek, okuduğunu anlama, mantıklı düşünme, matematik, proje yönetimi, iletişim gibi temel yetkinlikler ve her vatandaşın bilmesi gereken özet bilgilerle sınırlandıracak. Geri kalan zaman öğrencilerin ilgi alanlarını genişletmeye ve sonrasında ilgilendikleri konularda seçmeli dersler almalarına ayrılacak.

Yapay zekâ destekli dersler, yol gösterici öğretmenler

Öğretmenler sınıfta ders anlatmak yerine her öğrenciyi özel olarak desteklemeye, sorularını cevaplamaya, yön göstermeye yoğunlaşacak. Ders anlatımı video ve yapay zekâ ile herkesin istediği ve yapabildiği hızda ilerlemesine olanak sağlayacak.

Uygulamalı, meslek odaklı eğitim

Eğitim bugünkünden çok daha uygulamalı olacak; meslek eğitimine ağırlık verilirken insanların kendi hayatlarında uygulayabileceği, iş hayatında kullanabileceği yetkinlik ve bilgilere öncelik tanınacak. Bunun yanında herkes sürekli ögrenme yetkinliğine sahip olacağından ihtiyaç olduğunda yeni mesleklere geçiş kolaylaşacak.

Hayat boyu eğitim: iş hayatında haftada bir gün eğitime ayrılacak

Sadece gençlerin eğitildiği bir sistemden her yaştan vatandaşın sürekli olarak ögrendiği bir sisteme geçeceğiz. Uzun vadede haftada bir gün ögrenmeye ayrılacak. Meslek değiştirmek bugünkünden çok daha kolay olacak.

DÜNYANIN EN İYİ BÜROKRASİSİ

Devlet bürokrasisinin ülkelerin gelişimine katkısı büyüktür. Örneğin Doğu Asya ülkelerinin yakın zamandaki ekonomik başarısında bürokrasileri önemli rol oynamıştır. Öte yandan niteliksiz, motivasyonsuz ve menfaatçi bürokratlar ülkelerinin her alanda geri kalmasına neden olur.

Türk tarihine baktığımızda Osmanlı başta olmak üzere kurduğumuz devletlerin başarısını askeri gücümüzün yanında etkili bürokrasimize de bağlamak gerekir. Bu yüzden Türkiye’nin insanlığa ışık tutan ülke olması için önce Türk bürokrasisini dünyanın en etkili devlet organizasyonu haline getirmemiz gerekecektir.

En iyi mezunlar bürokraside yetiştirilecek

Devlet burs sistemiyle yetenekli gençlerin en iyi okullarda okumasına destek olacak ve sonrasında kendi bünyesinde istihdam sağlayacak.

Devlet en iyi maaşları ödeyecek

Amacımız Türkiye’nin en nitelikli insanlarının devlet kurumları için çalışması olduğundan düşük maaş, garantili istihdam politikasından uzaklaşacağız.  Maaşlar özel sektörün en üst seviyesinin hemen altında konumlandırılacak.

En iyi araçlar ve teknoloji devlet tarafından kullanılacak

En nitelikli çalışanlar en yeni teknolojileri kullanmak isteyecektir. Biz de bürokraside inovatif bir zihniyet yerleştirmek için her alanda yenilikleri takip edeceğiz.

Terfiler kıdem yerine performans kriterlerine göre yapılacak. Siyasilerin atamalar üzerinde etkisi kalmayacak

Kıdem bazlı terfi sisteminden performans bazlı bir sisteme geçeceğiz. En iyiler terfi ettirilecek ve böylece gençlere de daha fazla fırsat tanınacak. Ayrıca siyasilerin terfilere karışmasını engelleyerek genel kaliteyi yüksek tutacağız.

DAHA İYİ İŞ OLANAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

Türkiye halen vasıfsız işçi sayısı çok yüksek bir ülke- çalışanların yarıya yakını asgari ücretli. Meslek sahibi olamamış veya zamanında ögrendikleri mesleklerine olan ihtiyacın azaldığı vatandaşlara devletin çok daha aktif destek vermesi gerekir. Ayrıca çalışanların sağlık ve mutluluklarını korumak için çalışma şartlarını devletin güvence altına alması önemlidir.

Her vatandaşın kariyer ve eğitim danışmanı olacak

Her Türk vatandaşının düzenli olarak görüşeceği bir danışmanı olacak: yeteneklerine uygun meslek sahibi olabilmeleri ve meslek değiştirebilmeleri için eğitim önerileri alacaklar.  Bu ücretsiz eğitimleri işin yanında tamamlamak mümkün olacak.

Nitelikli eleman maaliyetleri düşürülecek, girişimci yatırım desteği artacak.

Bugün Türkiye’de nitelikli eleman çalıştırmanın şirketlere maliyetleri çok yüksek seviyede. Ayrıca devletin teknoloji geliştirmeye yönelik birçok desteği olsa da bürokratik engeller şirketlerin önünü kesiyor.

Çalışan hakları korunacak, çalışma şartları düzelecek.

Çalışma saatleri, izin hakları ve tazminat konularında dünyanın en verimli, sağlıklı ve motive çalışanlarına sahip ülkelerin standartlarını uygulayacağız.

DÜZEN, ADALET VE SAYGI

Türkiye’de son yıllarda vatandaşlarımızın çoğunluğu düzen, saygı ve adalet konusunda ülkemizin içinde bulunduğu durumdan memnun değil. Halkımız devletten kanun ve kurallara uyulmasını sağlamasını beklemekte. Türk kültürü tarihten beri disiplin, saygı ve adaletiyle tanımasına rağmen bugün geldiğimiz noktada Avrupa’nın gerisinde kalmış durumdayız. Halkımızın desteğiyle bu konuda çok kısa sürede büyük ilerleme kaydedeceğiz.

Kanunların uyulması için insan gücüne ve teknolojiye büyük yatırım yapacağız.

Polis teşkilatına bağlı yeni bir birim düzenle ilgili kanunların (park, temizlik…) her yerde uygulanmasını sağlayacak. Ayrıca hem yeni makine (radar…) hem de yazılım kullanımıyla trafikten vergiye her alanda kanunlara uymayanların ceza alması sağlanacak.

Yargı bağımsız olacak ve nitelikli insanlar tarafından icra edilecek.

Yargımızın dünyanın bu konudaki en ileri ülkelerindeki seviyeye gelmesi sağlanacak.

Devletin başındakiler halka iyi örnek olacak: saygı, hoşgörü, adalet

“Saygı kültürünü geri getirmede iktidar partisi üyeleri ve hükümetin rolü büyüktür. Devlet gücünü arkasına alan insanlar eğer kurallara uyar, saygılı ve hoşgörülü davranırlarsa, halk da onları örnek alacaktır. İnsanlar söylenileni değil de yapılanı taklit ederler. Bu çocuk eğitiminde olduğu gibi, yetişkinler için de geçerlidir.”

Makaleler

Çocuk sayısı nasıl arttırılır?

Çocuk sayısı nasıl arttırılır? Bu yazıda gelişmiş ülkelerde (Türkiye dahil) çocuk sayısının düşmesin…

Seçim Sonrası Türkiye ve İleri Platformunun misyonu

Türkiye’yi 20 sene geriye götürmek başarı sayılmaz. 2024 yerel seçimleri bir sonraki genel seçimlerd…

Türkiye´nin Enerji Notu

Notumuz: 7/10. Türkiye son zamanda enerji alanında büyük atılımlar yapmış olsa da tüketimimizin çoğu…

Türkiye-İleri Özet Bilgi

Türkiye-İleri Platformu nedir? Türkiye’nin önünü açacak reformları hayata geçirmek için yeni yetenek…

Yeni siyasi akımın ilk seçimde iktidara gelmesi

Türkiye’de bugün yeni siyasi oluşumların köklü partilerin önüne geçmesini mümkün kalan birçok faktör…