Skip to content

Türkiye-İleri Hareketi- 9 İlke

1. Türkiye´nin parlak bir geleceğe sahip olmasının yolu öğrenme ve inovasyondan geçer.

2. Hiçbir konu eğitimden önemli değildir ve eğitim her yaştan insan için gereklidir.

3. Eğitim ve siyaset alanında doğru adımları atarsak Türkiye’nin insanlığa ümit verecek, model ülke olma potansiyeli vardır.

4. Türk kültürü çalışmayı, disiplini, saygıyı, toleransı tarihten beri içinde barındırmıştır. Türklerin gerileme dönemleri yeni fikirlere kapalı olduğu, ögrenmenin yavaşladığı dönemler olmuştur.

5. Uluslararası ticaret ve serbest pazarlar insanlığın hayat standartları ve sağlık alanlarındaki gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Merkezi planlama insanların refahında ve demokratik haklarında düşüşlere yol acar.

6. Başarıya küçük, elit bir kitle yerine toplumun çoğunluğunun ögrenmesi ve yaratıcı olması ile ulaşabiliriz. Gelir dağılımındaki uçurumların sürdürebilir şekilde kapanması ancak fırsat eşitliği odaklı politikalar ile mümkün olacaktır.

7. Demokrasi en çok oy alanın diktatörlüğünün ötesinde bireysel hakların korunması ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine de dayanır. Farklı fikirlere saygı demokratik bir toplum için hayati önem taşır.

8. Türkiye’nin arzu ettiğimiz konumda olmamasının ana nedeni ülkemizin en nitelikli ve dinamik insanlarının siyasetten uzak durmasıdır.

9. Türkiye’yi (ve insanlığı) değiştirecek ilk adımlar, birikimli ve idealist bir avuç insan tarafından atılacaktır ve sonrasında kitleler tarafından benimsenecektir.

İlk Adım: Kurucu ekibin toplanması.