Skip to content

Türkiye’de bugün yeni siyasi oluşumların köklü partilerin önüne geçmesini mümkün kalan birçok faktör bir araya geldi. Ülkemizin geleceği için yeni başlangıç yapmak için tarihi bir fırsattan bahsedebiliriz.

Halkımız bu siyasi sınıftan ümidini kesti, değişim bekliyor

2023 seçiminde muhalefet partileri gelecek vizyonu, kadro, liderlik gibi en önemli alanlarda varlık gösteremediler. Halkımız iktidarı eleştirmek dışında herhangi bir amaç ve yetkinlikleri olmayan bu partilerden ümitlerini kestiler.

Bu başarısızlığın nedenini araştırdığımızda sorunun Türk siyasetinin çoğunluğunun yaşlı, koltuk sevdalı, hizipçi particiler ve menfaat pesinde koşan iş adamları tarafından doldurulması olduğunu görüyoruz. 2023 seçimlerine katılan yeni kurulmuş partiler dahi eski partilerden ayrılmak zorunda kalmış kişilerden oluşuyor. Bu yeni partilere katılan az sayıda genç ve nitelikli insanlar eski particilerin organizasyondaki ağırlıkları yüzünden varlık gösteremediler.

Bu yüzden son seçimlerden sonra seçmenin büyük bir bölümü sadece belirli bir partiden değil, bütün Türk siyasi sınıfından ümidini kesmiştir.  Ayrıca iktidarı değiştirmek için zorunluluktan ana muhalefet partisinin adayı arkasında toplanma stratejisi halkımızın önemli bir bölümü tarafından reddedilmektedir. 

Bugün sosyal medyaya baktığımızda halkımızın yeni, nitelikli ve vatansever siyasilere olan özlemini yüksek sesle paylaştığını görüyoruz. Halkımız artık gerçek bir değişim beklemektedir.

Dünyada da yeni partiler kazanıyor- sosyal medya’nın etkisi

Dünyada yeni siyasi hareketler günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle çok kısa sürede başarıya ulaşmaktadır. Bunun örneklerini Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde görmekteyiz. Bu ülkelerde yeni siyasi akımlar daha ilk girdikleri seçimlerde iktidara çıkmayı başardılar.  Eskiden yeni bir siyasi oluşumun halk tarafından tanınması yıllar sürerken, bugün sosyal medya paylaşımları sayesinde birkaç ayda bütün ülke tarafından tanınmak mümkündür.

Sosyal medyanın öneminin artması TV ve gazetelerin çoğunluğunun bazı partilerin kontrolü altında olmasının önemini de azaltmaktadır. Türkiye’de bugün 16-74 yaş grubundaki bireylerin %87si internet kullanıcısı. 2023 itibariyle halkın 69%u Youtube ve 61%i ise Instagram kullanmakta. [1] Vatandaşlarımızın en önemli kaynağı sosyal artık medya: 75% kendini böyle bilgilendiriyor. Gazete ve dergi okuma oranı 21%e düşmüş, TV’nin ağırlığı da gittikçe düşmekte: 2015-2023 arasında yüzde 75’ten yüzde 56’ya gerilemiş bulunuyor. [2]

Bu istatistikler sosyal medyanın siyasi yasamdaki önemimin giderek arttığını ve yeni siyasi akımların halka ulaşmasının önüne geçmenin zorlaştığını gösteriyor.

Parti finansman ihtiyacı dijital araçlar ve sosyal medya yüzünden azaldı

Eskiden siyasi partilerin yurt çapında örgütlenmesi için her şehirde binalara, ulaşım araçlarına ve çok sayıda çalışana ihtiyaçları vardı. İnsanların birbiriyle konuşması, çalışması, yeni insanlara ulaşılması için büyük harcamalar gerekiyordu. İşte bu yüzden finansal desteğe sahip olmayan oluşumların başarı şansı çok düşük oluyordu. Bugün internet araçları insanlara ulaşmayı ve etkili şekilde çalışmayı mümkün kıldığı için yeni kurulan siyasi organizasyonların masraflarını eskiye oranla çok düşük tutmak mümkündür.

Ayrıca eskiden seçim kampanyaları için TV ve gazetelere reklam vermek sadece en büyük partilerin tekelindeyken, sosyal medya sayesinde düşük bütçelerle bile halkın çoğunluğuna ulaşmak mümkündür. Hatta insanların paylaşacak kadar önemli bulduğu mesajlara sahip siyasi bir oluşum finansal kaynağa gerek duymadan organik bir şekilde kendini kitlelere tanıtabilir.

2 aşamalı cumhurbaşkanlığı seçim sistemi değişim için büyük şans

Eski parlamenter sistemde iktidar olabilmek için meclisin çoğunluğuna ulaşacak oy almak ya da alabilmek için koalisyon kurmak gerekiyordu. Yeni sistemde ise bir parti kendi az oy alsa bile cumhurbaşkanlığını büyük farkla kazanabilir. Örneğin Türkiye ile aynı sisteme sahip olan Fransa’da ilk turda 24% oy alan Macron, ikinci turu 66% ile kazanıp cumhurbaşkanı oldu. Yani Marcon’un partisi aslında sadece 24%’lük oy potansiyeline sahip olmasına rağmen 2 aşamalı secim sistemi sayesinde ülkeyi yönetebilecek güce ulaştı.

Türkiye’de 2023 seçimlerinde bu şaşırtıcı derecede zayıf muhalefet bile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 48% oy alabilmişse insanlara gerçekten ümit verecek nitelikte bir hareketin adayının seçimi ezici bir çoğunlukla kazanması gerekir. Zira sadece muhalefet değil, iktidar partisi seçmenlerinin bir bölümü de gerçek bir alternatifin özlemi içerisindedir.

Bugün Türkiye’de nitelikli vatanseverlerin kurduğu bir siyasi akımın başarısı kaçınılmazdır

Türkiye’de bugün muhalefetin tarihte benzeri görülmemiş derecede zayıf olması, nitelikli insanlardan oluşan, gerçekçi bir vizyonu ve ayrıntılı planları olan yeni bir harekete büyük bir şans tanımaktadır. Normal zamanlarda yeni bir oluşumun kısa zamanda başarıya ulaşması çok zor iken, bugün tam tersine başarısızlık sürpriz olacaktır. Halkımız siyasetçilere çok büyük bir tepki duymaktadır ve yeni yüzlere şans tanımaya hiç olmadığı kadar açıktır. Kısacası yeni bir hareketin muhalefetin liderliğini üstlenmesi beklenildiğinden çok daha kolay olacaktır.

Halkın istediğini veren bir siyasi hareketin başarısız olması zaten mümkün değildir. Ve halkımız yeni bir siyasi oluşum istediğini açık bir şekilde beyan etmektedir- hatta sosyal medyaya baktığımızda haykırmaktadır. Sadece oy vermenin ve sandıklara sahip çıkmanın yetmediği bir dönemde vatandaşlık görevimiz siyaset girip geleceğimizi kendi elimize almamızdır.


[1] https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407

[2] https://www.bbc.com/turkce/articles/cgrm0798z3zo

Makaleler

Çocuk sayısı nasıl arttırılır?

Çocuk sayısı nasıl arttırılır? Bu yazıda gelişmiş ülkelerde (Türkiye dahil) çocuk sayısının düşmesin…

Seçim Sonrası Türkiye ve İleri Platformunun misyonu

Türkiye’yi 20 sene geriye götürmek başarı sayılmaz. 2024 yerel seçimleri bir sonraki genel seçimlerd…

Türkiye´nin Enerji Notu

Notumuz: 7/10. Türkiye son zamanda enerji alanında büyük atılımlar yapmış olsa da tüketimimizin çoğu…

Türkiye-İleri Özet Bilgi

Türkiye-İleri Platformu nedir? Türkiye’nin önünü açacak reformları hayata geçirmek için yeni yetenek…

Yeni siyasi akımın ilk seçimde iktidara gelmesi

Türkiye’de bugün yeni siyasi oluşumların köklü partilerin önüne geçmesini mümkün kalan birçok faktör…